Nội dung khóa học

Chương 1: Công Thức Pha Chế Với Trà Đen Lộc Phát
2. Công Thức Trà Sữa Socola
 2.1 Pha Chế Trà Sữa Socola (05:47)
3. Công Thức Trà Sữa Trái Cây ( Dâu, Đào, Vải, Kiwi...)
 3.1 Pha Chế Trà Sữa Trái Cây (08:11)
4. Công Thức Trà Sữa Kem Cheese/ Trà Sữa Macchiato
 4.1 Pha Chế Trà Sữa Macchiato (05:39)
5. Công Thức Trà Sữa Đặc Biệt
 5.1 Pha Chế Trà Sữa/Trà Sữa Đặc Biệt (05:31)
6. Công Thức Trà Sữa Mật Ong
 6.1 Pha Chế Trà Sữa Mật Ong (02:59)
7. Công Thức Trà Sữa Caramel
 7.1 Pha Chế Trà Sữa Caramel (03:12)
9. Công Thức Hồng Trà Chanh Dây Macchiato
 9.1 Pha Chế Hồng Trà Chanh Dây Macchiato (04:16)
10. Công Thức Hồng Trà Xoài Macchiato
 10.1 Pha Chế Hồng Trà Xoài Macchiato (01:57)
11. Công Thức Trà Đào - Trà Đào Cam Sả
 11.1 Pha Chế Trà Đào - Trà Đào Cam Sả (19:01)
Chương 2: Công Thức Pha Chế Với Lục Trà Lài Lộc Phát
Chương 3: Công Thức Pha Chế Với Trà Olong Lộc Phát
Chương 4: Công Thức Pha Chế Với Trà Gạo Rang Lộc Phát

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kỳ

2,868,000 đ
12 tháng
Đăng ký