Nội dung khóa học

Chương 1: Công Thức Trà Sữa
2. Công Thức Trà Sữa Đặc Biệt
 2.1 Pha Chế Trà Sữa/Trà Sữa Đặc Biệt (05:31)
3. Công Thức Trà Sữa Socola
 3.1 Pha Chế Trà Sữa Socola (05:47)
4. Công Thức Trà Sữa Caramel
 4.1 Pha Chế Trà Sữa Caramel (03:12)
5. Công Thức Trà Sữa Trái Cây ( Dâu, Đào, Vải, Kiwi...)
 5.1 Pha Chế Trà Sữa Trái Cây (08:11)
6. Công Thức Trà Sữa Mật Ong
 6.1 Pha Chế Trà Sữa Mật Ong (02:59)
7. Công Thức Trà Sữa Kem Cheese/ Trà Sữa Macchiato
 7.1 Pha Chế Trà Sữa Macchiato (05:39)
12. Công Thức Trà Sữa Sầu Riêng
 12.1 Pha Chế Trà Sữa Sầu Riêng (07:10)
14. Công Thức Sữa Tươi Trân Châu Đường Nâu Vị Matcha / Vị Socola
 14.1 Pha Chế Sữa Tươi Trân Châu Đường Nâu Vị Matcha/ Vị Socola (04:47)
Chương 2: Trà Trái Cây Nhiệt Đới
2. Công Thức Trà Đào - Trà Đào Cam Sả
 2.1 Pha Chế Trà Đào - Trà Đào Cam Sả (19:01)
Chương 3: Công Thức Lục Trà - Hồng Trà
4. Công Thức Lục Trà Xoài Macchiato
 4.1 Pha Chế Lục Trà Xoài Macchiato (02:57)
5. Công Thức Lục Trà Dâu Tây Macchiato
 5.1 Pha Chế Lục Trà Dâu Tây Macchiato (01:39)
6. Công Thức Lục Trà Vải Macchiato
 6.1 Pha Chế Lục Trà Vải Macchiato (01:59)
7. Công Thức Lục Trà Đào Macchiato
 7.1 Pha Chế Lục Trà Đào Macchiato (02:44)
9. Công Thức Hồng Trà Chanh Dây Macchiato
 9.1 Pha Chế Hồng Trà Chanh Dây Macchiato (04:16)
10. Công Thức Hồng Trà Xoài Macchiato
 10.1 Pha Chế Hồng Trà Xoài Macchiato (01:57)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

2,995,000 đ
12 tháng
Đăng ký